Posiadacz stopnia mistrzowskiego /3 dan/

Wykształcenie wyższe

Instruktor karate Shotokan

Licencjonowany trener WKF (World Karate Federation)

Sędzia klubowy w WKF

Sędzia międzynarodowy w federacji FSKA (Funakoshi Shotokan Karate Association)

Nauczyciel dyplomowany w jednym z wrocławskich ogólniaków, nauczyciel akademicki w Instytucie Historycznym UWr (doktorant)