I ORGANIZATOR

Klub Karate Shotokan "TORA" w Legnicy

oraz Polski Związek Karate

 

II CEL

Celem Mistrzostw jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach,

popularyzacja ducha i idei karate oraz integracja klubów karate.

 

III TERMIN I MIEJSCE

- Termin: XXVI Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Karate WKF odbędą się 28.10.2017r. (sobota) od godz. 10.00

- Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1

- Przyjazd uczestników: dnia 28.10.2017r. (sobota) do godz. 0930

- Odprawa sędziowska: godz. 0945

IV WARUNKI UDZIAŁU

- Elektronicznie dostarczenie na adres:

Klub Karate Shotokan "TORA" w Legnicy Adres: 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 21,

tel. +48 76 722 13 57; Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wypełnionego zgłoszenia imiennego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2017r. (czwartek);

- Posiadanie:

a) legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego oraz wyników badań lekarskich;

b) potwierdzenia stopnia (BUDO-PASS lub dyplom na kyu);

c) potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej;

- Stopień zaawansowania: od 9 (9,1) kyu ;

- Liczba startujących: bez ograniczeń’ wg daty urodzenia

- Oficjalne zamknięcie list startowych oraz losowanie odbędzie się dnia 26.10.2017r. (czwartek) o godz. 2000.

 • Kontakty tel. Jacek Rusek tel. + 48 (76) 722 13 57; kom. +48 509  719 466

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Mistrzostwach zawodników,
którzy nie wypełnili któregokolwiek z powyższych warunków !!!

 

V SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW

Turniej zostanie przeprowadzony wg. przepisów WKF.

 

Konkurencje indywidualne:

 1. Tor przeszkód dziewcząt (2012-2010)

 2. Tor przeszkód chłopców (2012-2010)

 3. Kata indywid. chłopców tren. od IX.2016

 4. Kata indywid. dziewcząt tren. od IX.2016

Młode Orliki ( do 2010):
5. Kata indywidualne dziewcząt,

6. Kata indywidualne chłopców;

Orliki (2009- 2008):
7-8 Kata indywidualne dziewcząt, chłopców

Żacy (2007-2006):
9-10. Kata indywidualne dziewcząt; chłopców
Młodzicy (2005-2004):

11-12.Kata indywidualne dziewcząt; chłopców

Juniorzy młodsi (2003-2002):

13. Kata indywidualne dziewcząt;

14. Kata indywidualne chłopców;
Juniorzy (2001-2000):

15. Kata indywidualne dziewcząt;

16. Kata indywidualne chłopców;

17. Fantom dziewcząt (2012-2010)

18. Fantom chłopców (2012-2010)

19. Fantom chłopców tren. od IX.2016

20. Fantom dziewcząt tren. od IX.2016

 

Orliki (2009- 2008):
21. Kumite dziewcząt bez przyznawania punktów,

22. Kumite chłopców bez przyznawania punktów;

Żacy (2007-2006):
23-24.Kumite indywidualne dziewcząt - 30kg, +30 kg,
25-26.Kumite indywidualne chłopców - 35kg, +35 kg,

Młodzicy (2005-2004):
27-29.Kumite indywidualne dziewcząt -43, -50, +50 kg
30-33.Kumite indywidualne chłopców -45, -50, -55, +55 kg

Juniorzy młodsi (2003-2002):
34-36.Kumite indywidualne dziewcząt , -47, -54, +54 kg

37-41.Kumite indywidualne chłopców -52, -57, -63, -70, +70 kg

Juniorzy (2001-2000):
42-45.Kumite indywidualne dziewcząt -48, -53, -59, +59 kg,

46-50.Kumite indywidualne chłopców -55, -61, -68, -76, +76 kg

Konkurencje drużynowe:

51. Kata drużynowe tren. od IX.2016

52. Kata drużynowe orliczek

53, Kata drużynowe orlików

54. Kata drużynowe żaczek i młodziczek

55. Kata drużynowe żaków i młodzików

56. Kata drużynowe juniorek mł, juniorek

57. Kata drużynowe juniorów mł. juniorów

 

 

Wymagania:

 • KATA: Przepisy WKF z poniższymi zmianami; we wszystkich kat. wiekowych kata dowolne , do 2006 roku kata może się powtarzać, 2005-2004 lat min. dwa kata , od kategorii kadet /junior młodszy/ - kata nie może się powtarzać.

 • KUMITE: obowiązkowe ochraniacze na zęby, ręce, ochraniacze goleni i śródstopia, ochraniacz klatki piersiowej, maski ochronne dla kadetów. Walki repasażowe; czas walki dla żaków - 60s., młodzików - 90 s., kadetów, juniorów – 120 sek..

 • Kumite bez przyznawania punktów, wg kryteriów WKF, decyzja 3 sędziów o wygranej ( hantei):

a) postawa, duch walki i siła prezentowana przez zawodników,

b) dominacja taktyki i prezentowanych technik,

c) który z zawodników zainicjował więcej akcji.

 • We wszystkich konkurencjach są repesaże i dwa trzecie miejsca

 

VI WYŻYWIENIE

 • w czasie zawodów czynny będzie bufet;

 

VII OPŁATY STARTOWE
 • konkurencje indywidualne - 35.00 zł (od każdej konkurencji)

 • konkurencje drużynowe - 60.00 zł

 

VIII NAGRODY
 • Wszyscy zwycięzcy otrzymują medale pamiątkowe i dyplomy.

 • W konkurencjach drużynowych - statuetki.

 • Najlepszy Klub otrzymuje puchar.

 • Najliczniejszy Klub otrzymuje puchar

 

IX POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Podpisanie i wysłanie Zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze strony Zgłaszającego do udziału w Mistrzostwach.

 2. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą Organizatora.

3. Każdy uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej Gimnazjum w Spalonej..

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Lista sędziów zostanie ustalona przez KKS ‘TORA’ w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej PZK.

7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie Mistrzostw.

 

X PROGRAM MISTRZOSTW

 

 

28.10.2017r (sobota) do godz.0900 Przyjazd ekip, załatwianie formalności..

godz. 0945 Odprawa sędziowska.

godz. 1000 Uroczyste rozpoczęcie Mistrzostw.

 

godz. 1015 Eliminacje i Finały KATA i KUMITE

godz. 1430-1500 Przerwa obiadowa.

godz. 1830 Oficjalne zakończenie Mistrzostw.

 

 

www.toralegnica.eu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.