Turniej Karate "Liga Powiatowa Karate WKF " OŁAWA- 02.12.2017

 

 • ORGANIZATOR: Klub Karate SSiR Arawashi, ul.Kwiatkowskiego 24, 55-011 woj. dolnoślaskie, tel. kom. 601 198 108 

 • mTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.arawashi.pl

 • INSTYTUCJE DOTUJĄCE TURNIEJ:

 • Starostwo Powiatowe Oławy

 • PATRONAT:

 • Starosta Powiatowy

 

 • CEL ZAWODÓW

 • Promocja Powiatu Oławskiego oraz kultury fizycznej.

 • Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach.

 • Popularyzacja Karate shotokan/WKF wśród dzieci i młodzieży.

 

TERMIN i MIEJSCE

 

02.12.2017 (sobota) godz. 10.30

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 4, Oława, ul.Broniewskiego 6

 • PROGRAM ZAWODÓW :

 • godz. 9.45 – 10.20 przyjmowanie opłat startowych, sprawdzanie dokumentów w biurze zawodów

 • godz. 10.20 - odprawa sędziowska i kierowników ekip

 • godz. 10.30 - konkurencja tor przeszkód

 • godz. 11.00 - konkurencje indywidualne kihon i kata (eliminacje i finały)

 • godz. 13.00 - konkurencje indywidualne fantom i kumite (eliminacje i finały)

 • godz. 15.00 - planowane zakończenie

 

 

 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU

 • Startujący w kata powinni posiadać minimum 9 Kyu.

 • Zawodnicy startujący w Kumite muszą posiadać minimum 8 kyu.

 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia od NNW.

 • Udokumentowany aktualny stopień kyu.

 • Posiadanie dowodu tożsamości.

 • Dokonanie opłaty startowej.

 • Posiadanie licencji zawodniczej PZK.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do dnia 29.11.2017,

na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

KONKURENCJE:

 

 

   1. KIHON

 

1.kihon dzieci ćwiczących od września 2017 (roczniki 2012 i młodsze ) 2.kihon dzieci ćwiczących od września 2017 (roczniki 2010-2011 ) 3.kihon dzieci ćwiczących od września 2017 (roczniki 2009-2008) 4.kihon dzieci ćwiczących od września 2017 (roczniki 2007-2006) 5.kihon dzieci ćwiczących (roczniki 2010 i młodsze ćwiczące ponad rok)

 

   1. KATA

 

6.kata dziewcząt - roczniki 2009 i młodsze (TAIKYOKU SHODAN) 7.kata dziewcząt - roczniki 2008-2007 (TAIKYOKU SHODAN) 8.kata dziewcząt - roczniki OPEN (dowolne kata)

9.kata chłopców- roczniki 2009 i młodsi (TAIKYOKU SHODAN) 10.kata chłopców - roczniki 2008-2007 (TAIKYOKU SHODAN) 11.kata chłopców -roczniki OPEN (dowolne kata)

 

   1. FANTOM 12.fantom dzieci 2010 i młodsi ( ćwiczących od 2016 roku) 13.fantom dzieci - roczniki 2008-2009

 1. fantom dzieci - roczniki 2007-2006

 

   1. KUMITE

 

 1. Kumite dziewcząt open – roczniki 2008 i młodsze 16.Kumite dziewcząt open– roczniki 2007-2006 17.Kumite dziewcząt open–roczniki 2005-2004

19.Kumite indywidualne chłopców open – rocznik 2008 i młodsi 20.Kumite indywidualne chłopców open – roczniki 2007-2006 21.Kumite indywidualne chłopców open – roczniki 2005-2004

 

 

 

Dodatkowa konkurencja, nie podlega klasyfikacji „Ligi Powiatowej”:

 

*Tor przeszkód dzieci (roczniki 2012 i młodsze)

*Tor przeszkód dzieci (roczniki 2011 i 2010)

*Tor przeszkód dzieci (roczniki 2009 i 2008)

 

 

 • SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnych przepisów WKF oraz niniejszego regulaminu.

 • W konkurencjach indywidualnych kata zawodnicy wykonują kata równolegle.

 • W konkurencjach kumite obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki koloru czerwonego i niebieskiego, ochraniacze stóp i goleni wg wzoru WKF, ochraniacze tułowia, kobiety ochraniacze biustu. Czas walki w kategorii (8-9 lat –1 minuta), (10-11 lat i 12-13 lat –1,5 minuty),

 

 • Konkurencje kumite na fantomach, zawodnicy występują w napięstnikach koloru czerwonego i niebieskiego (15 sekund).

 • Dzieci mogą startować w konkurencji kumite indywidualnym i kumite na fantomach.

 • Organizator nie zapewnia pasów startowych.

 • O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 • OPŁATA STARTOWA

 

 • Konkurencja indywidualna 40

  • Konkurencje wszystkie - 40 zł udział w konkurencjach ( kata,kihon,fantom,kumite) jeżeli spełnia wymagania regulaminu zawodów

 • Opłaty startowe będą pobierane w dniu zawodów przez organizatora lub poprzez przelew na konto Organizatora 06 1750 1064 0000 0000 2111 9474 Raiffassen POLBANK

 

z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe Liga Powiatowa imię i nazwisko dziecka”

 • NAGRODY

  • 1 miejsce ( puchar, medal, dyplom)

  • 2 i 3 miejsce ( medal i dyplom )

 

 • INNE

W przypadku małej ilości zawodników w danej konkurencji organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów może dokonać połączenia poszczególnych konkurencji.

W trakcie zawodów w rejonie plansz będą mogli przebywać wyłącznie zawodnicy, kierownicy ekip, trenerzy w dresach klubowych oraz zaproszeni goście. Dla pozostałych są przewidziane miejsca na widowni.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i Sędziego Głównego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

Za zachowanie swoich zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiada kierownik ekipy.

Złożenie protestu dotyczącej decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium w wys. 100zł.

Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora, kontakt Łukasz Klujew tel. 601 198 108.

Liczba startujących zawodników z jednego klubu bez ograniczeń.

Losowanie na podstawie kart zgłoszeń odbędzie się w dniu 29.11.2017r.

Dodatkowych informacji udziela – Łukasz Klujew , kom. +48 601 198 108

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zgłoszenie pisemne jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.

Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z Podkomisją Sędziowską WKF/ PZK.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju