IV Turniej Karate "Liga Powiatowa Karate WKF " MARCINKOWICE- 11.06.2017

 • ORGANIZATOR: Klub Karate SSiR Arawashi, ul.Kwiatkowskiego 24, 55-011 woj. dolnośląskie, tel. kom. 601 198 108

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; www.arawashi.pl

 • INSTYTUCJE DOTUJĄCE TURNIEJ:

  • Starostwo Powiatowe Oławy

 • PATRONAT:

  • Starosta Powiatowy

 

 • CEL ZAWODÓW

 • Promocja Powiatu Oławskiego oraz kultury fizycznej.

 • Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach.

 • Popularyzacja Karate shotokan/WKF wśród dzieci i młodzieży.

 

 • TERMIN i MIEJSCE

11.06.2017 (niedziela) godz. 10.00, 5 km od Siechnic, droga na Oława Hala Sportowa Szkoły Podstawowej,ul.Szkolna 1, Marcinkowice

 • PROGRAM ZAWODÓW

 • Godz. 10.00 – 10.30 przyjmowanie opłat startowych, sprawdzanie dokumentów w biurze zawodów

 • Godz. 10.30 - odprawa sędziowska i kierowników ekip

 • godz. 10.45 - uroczyste otwarcie zawodów

 • godz. 11.00 - konkurencje indywidualne kihon i kata (eliminacje i finały)

 • godz. 13.00 - konkurencje indywidualne fantom i kumite (eliminacje i finały)

 • godz. 17.00 - planowane zakończenie

 

 • WARUNKI UDZIAŁU

 • Startujący w kata powinni posiadać minimum 9 Kyu.

 • Zawodnicy startujący w Kumite muszą posiadać minimum 8 kyu.

 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia od NNW.

 • Udokumentowany aktualny stopień kyu.

 • Posiadanie dowodu tożsamości.

 • Dokonanie opłaty startowej.

 • Posiadanie licencji zawodniczej PZK.

 

 • ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 07.06.2016, poprzez system do rejestracji zawodników

https://seorg.team/karate/competitions/3/

 

 • SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnych przepisów WKF oraz niniejszego regulaminu.

 • W konkurencjach indywidualnych kata zawodnicy wykonują kata równolegle.

 • W konkurencjach kumite obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki koloru czerwonego i niebieskiego, ochraniacze stóp i goleni wg wzoru WKF, ochraniacze tułowia, kobiety ochraniacze biustu. Czas walki w kategorii (8-9 lat –1 minuta), (10-11 lat i 12-13 lat –1,5 minuty),

(14-15 lat 2 min).

 

 • Konkurencje kumite na fantomach, zawodnicy występują w napięstnikach koloru czerwonego i niebieskiego (15 sekund).

 • Dzieci mogą startować w konkurencji kumite indywidualnym i kumite na fantomach.

 • Organizator nie zapewnia pasów startowych.

 • O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 

 • OPŁATA STARTOWA

 • Konkurencje indywidualne - 30 zł - za udział w jednej konkurencji.

 • Konkurencje wszystkie - 40 zł udział w konkurencjach ( kata,kihon,fantom,kumite) jeżeli spełnia wymagania regulaminu zawodów

 • Opłaty startowe będą pobierane w dniu zawodów przez organizatora lub poprzez przelew na konto Organizatora 06 1750 1064 0000 0000 2111 9474 Raiffassen POLBANK

 

z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe Liga Powiatowa imię i nazwisko dziecka”

 • NAGRODY

 • 1 miejsce ( puchar, medal, dyplom)

 • 2 i 3 miejsce ( medal i dyplom )

 

 • INNE

► W przypadku małej ilości zawodników w danej konkurencji organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów może dokonać połączenia poszczególnych konkurencji.

W trakcie zawodów w rejonie plansz będą mogli przebywać wyłącznie zawodnicy, kierownicy ekip, trenerzy w dresach klubowych oraz zaproszeni goście. Dla pozostałych są przewidziane miejsca na widowni.

► Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i Sędziego Głównego.

► Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

► Za zachowanie swoich zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiada kierownik ekipy.

► Złożenie protestu dotyczącej decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium w wys. 100zł.

► Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora, kontakt Łukasz Klujew tel. 601 198 108.

► Liczba startujących zawodników z jednego klubu bez ograniczeń.

► Losowanie na podstawie kart zgłoszeń odbędzie się w dniu 09.06.2017 r.

Dodatkowych informacji udziela – Łukasz Klujew , kom. +48 601 198 108

► W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

► Zgłoszenie pisemne jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.

► Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z Podkomisją Sędziowską WKF/ PZK.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju

 

 

 

 

 

Część I

 

Dzieci ćwiczące dłużej niż od IX 2016

 

Liga Powiatowa MARCINKOWICE 11.06.2017 TURNIEJ 1-wszego KROKU KARATE WKF

Nr konkurencji

Nazwa konkurencji

 

TOR PRZESZKÓD

1

tor przeszkód dzieci ćwiczących od IX 2016 roczniki 2012 i młodsze

2

tor przeszkód dzieci ćwiczących od IX 2016 roczniki 2011 i 2010

3

tor przeszkód dzieci ćwiczących od IX 2016 roczniki 2009-2008

 

KIHON (Oi-zuki)

4

kihon dzieci ćwiczących od IX 2016 roczniki 2010 i młodsze

5

kihon dzieci ćwiczących od IX 2016 roczniki 2009-2008

 

KUMITE FANTOM

6

fantom dzieci ćwiczących od IX 2016 roczniki 2012 i młodsze

7

fantom dzieci ćwiczących od IX 2016 roczniki 2010-2011

8

fantom dzieci ćwiczących od IX 2016 roczniki 2009 i 2008

9

fantom dzieci ćwiczących od IX 2016 roczniki 2007-2006

 

 

 

Część II

Dzieci ćwiczące dłużej niż od IX 2016

 

 

 

numer konkurencji

Nazwa konkurencji

 

 

KIHON ( ma-geri ), 3 kroki do przodu

10

kihon dzieci 2009 i młodsze do 7.3 kyu

11

kihon dzieci 2008 i 2007 do 7.3 kyu

12

kihon dzieci 2006-2005 do 7.3 kyu

 

KATA

13

kata dziewczyn 2008 i młodsze

14

kata dziewczyn 2007-2006

15

kata dziewczyn 2005-2004

16

kata chłopców 2008 i młodsi

17

kata chłopców 2007-2006

18

kata chłopców 2005-2004

 

FANTOM

19

Fantom dziewcząt 2007 i mł do 7.3 kyu

20

Fantom dziewcząt 2006-2005 do 7.3 kyu

21

Fantom chłopców 2007 i mł do 7.3 kyu

22

Fantom chłopców 2006-2005 do 7.3 kyu

 

 

KUMITE

23

Kumite indywidualne dziewcząt OPEN roczniki 2008 i młodsze

24

Kumite indywidualne dziewcząt - 35 kg roczniki 2007-2006

25

Kumite indywidualne dziewcząt + 36 kg roczniki 2007-2006

26

Kumite indywidualne dziewcząt - 40 kg roczniki 2005-2004

27

Kumite indywidualne dziewcząt + 41 kg roczniki 2005-2004

28

Kumite indywidualne dziewcząt OPEN 2003-2001

29

Kumite indywidualne chłopców OPEN roczniki 2008 i młodsze

30

Kumite indywidualne chłopców - 35 kg roczniki 2007-2006

31

Kumite indywidualne chłopców +36 kg roczniki 2007-2006

32

Kumite indywidualne chłopców - 40 kg roczniki 2005-2004

33

Kumite indywidualne chłopców + 41 kg roczniki 2005-2004

34

Kumite indywidualne chłopców OPEN roczniki 2003-2001