Dofinansowanie naszych dzieci z funduszy gminnych

 

Nasze Stowarzyszenie stanęło do konkursu rozpisanego przez Urząd Gminy na zadanie publiczne pt.:„Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych” z projektem pt. „Promowanie Karate Shotokan/WKF jako dyscypliny World Games -Wrocław 2017 oraz dyscypliny olimpijskiej (Tokio 2020) wśród mieszkańców Gminy Wisznia Mała poprzez poszerzanie oferty treningowej oraz udział w rywalizacji sportowej nastawionej na uzyskiwanie wysokich wyników sportowych”, który realizowany będzie od marca do czerwca 2017 roku i otrzymało dotację w wysokości 13.000 złotych.

Fundusze przeznaczone zostaną na dofinansowanie: zakupu sprzętu wspomagającego trening dzieci, worków na kimona, specjalistycznych kimon do kata dla kadry zawodników, dresów, dwóch dojazdów na zawody i opłat startowych w zawodach.

 

Sensei