Istota naszej działalności zawiera się w nazwie klubu: Jinkaku Kansei – doskonałość charakteru.

 

Jinkaku kansei to jedna z pięciu zasad karate ustanowionych przez mistrza Gichina Funakoshi. Brzmi ona:

Hitotsu! Jinkaku Kansei ni Tsutomoru Koto!
Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!

 

Karate to sport wymagający dużej odporności fizycznej, dobrej kondycji, koordynacji. Przypominamy jednak, że mistrz Gichin Funakoshi edukację moralną zawsze stawiał przed nauką technik karate.

 Pragniemy wychowywać dzieci i młodzież w duchu ogólnohumanistycznych zasad korespondujących z ideą karate. Jinkaku kansei to nic innego jak nieustanna praca nad sobą, tak w sferze emocjonalnej, jak i fizycznej. To codzienne, żmudne działania, by stawać się lepszym. To podejmowanie prób pokonania słabości. Nie zwycięstwo nad przeciwnikiem, a przezwyciężanie własnych słabości jest prawdziwym zwycięstwem. Karate to nauka pokory, systematyczności, szacunku dla bliźniego. Funakoshi podkreślał, że: „karate to przede wszystkim unikanie przemocy”. To także promowanie odpowiednich postaw społecznych. Jak mawiał mistrz: „nie wystarczy walczyć jak lew, lecz należy zawsze i bez wyjątku opowiadać się po stronie sprawiedliwości”.