Regulamin zajęć sportowych

 1. Sekcja karate „Dolnośląski Klub Karate Jinkaku Kansei” działa w ramach „Stowarzyszenia Rozwoju Sportu i Kultury Paideia”

 2. Treningi obejmują naukę karate w stylu Shotokan/WKF

 3. Zajęcia sportowe mają na celu:

  a) wspieranie rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

  b) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych pozytywnych cech charakteru takich jak: szacunek do bliźniego, systematyczność, sumienność, pracowitość.

  c) zakorzenienie i rozwój ducha rywalizacji,

  d) podnoszenie poziomu sportowego.

 1. Zasadniczy sezon zajęć sportowych pokrywa się z rokiem szkolnym i trwa od początku września do końca czerwca.

 2. Sekcja dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć sportowych w trakcie wakacji.

 3. Darowizny na cele statutowe należy uiścić do 10-dnia każdego miesiąca w wysokości ustalanej na początku każdego sezonu.

 4. Rodzeństwo uczęszczające na zajęcia korzysta ze zniżek ustalonych na początku sezonu.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia lub całkowitej redukcji kosztów związanych z udziałem w zajęciach sportowych.

 6. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni w czasie treningu. W celu zabezpieczenia się przed kradzieżą, ćwiczący zabiera wszystkie swoje rzeczy z szatni na salę treningową.

 7. Klub nie odpowiada za zniszczenia dokonane przez ćwiczących poza salą treningową (np. szatnia).

 8. Ćwiczący, dzieci i młodzież, znajdują się pod opieką sensei-a wyłącznie w trakcie treningu.

 9. Na sali, jap. dojo, w czasie treningu obowiązuje etykieta karate:

  a) przed wejściem na salę i wyjściem z niej należy się ukłonić przodem do sali,

  b) rozpoczęcie i zakończenie treningu przebiega według tradycji karate,

  c) uczeń uważnie słucha i wykonuje polecenia sensei-a (trenera),

  d) uczeń odnosi się z szacunkiem do sensei-a i wszystkich ćwiczących,

  e) szacunek do sensei-a oraz wszystkich ćwiczących wyraża się m. in. w ukłonie przed każdym i po każdym ćwiczeniu w parach,

  f) uczeń nie spóźnia się na zajęcia; jeśli jednak spóźniłby się, powinien wejść na salę, usiąść przy drzwiach i czekać na pozwolenie sensei-a uczestniczenia w zajęciach,

  g) wszelkie zachowania wulgarne będą karane, a powtarzające się notorycznie spowodują wydalenie z klubu.

 1. Członków klubu obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na treningach, wykupione we własnym zakresie.

 2. Wszystkich ćwiczących obowiązują badania lekarskie. Uczestnictwo w treningach jest równoznaczne ze zrobieniem i posiadaniem aktualnych badań lekarskich.

 3. Klub organizuje egzaminy na stopnie kyu w ramach wymagań FSKA (Funakoshi Shotokan Karate Association). Uzyskany stopień potwierdzony jest certyfikatem FSKA. Klub organizuje dwa egzaminy w ciągu roku dla wszystkich ćwiczących oraz trzeci dodatkowy dla najlepszych zawodników sekcji.

 4. Od uzyskania pierwszego stopnia karate, 9.1 kyu (biały pas) obowiązuje posiadanie kimona. Do czasu uzyskania pierwszego stopnia można ćwiczyć w stroju do wf.

 5. Na treningach ćwiczymy na boso.

 6. Rodzice dzieci ćwiczących na zajęciach mogą uczestniczyć w treningu w charakterze obserwatorów.

 7. Na treningach zabronione jest nagrywanie wszelkich materiałów audiowizualnych.

 

 

Sensei

Dawid Graczyk