W dniu 06.11.2014r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych pod numerem 0000530286 dla podmiotu "STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU i KULTURY PAIDEIA". Klub Jinkaku Kansei jest organizacją działającą pod auspicjami Stowarzyszenia.

Uzyskaliśmy Numer Identyfikacji Podatkowej: 915-17-93-664

oraz numer identyfikacyjny REGON: 360000863.

 

Adresem siedziby Stowarzyszenia i jednocześnie adresem korespondencyjnym klubu Jinkaku Kansei jest:

 

55-114 Rogoż, poczta Wisznia Mała, ul. Stawowa 2.

 

Telefon kontaktowy: 605 -03-1611.

Dane do przelewów bankowych podamy w najbliższym czasie.

Zachęcamy Państwa do kontaktu poprzez formularz na naszej stronie internetowej.